PP EFlat (DSharp), BFlat (ASharp) & B Minor Triads
Black Key Black Key Black Key
E flat or D sharp
(all black keys)
Black Key Black Key White Key
B flat or A sharp
(one white key)
& White Key White Key Black Key
B
(one black key)
BFlatmin DSharpmin EFlatmin Bmin ASharpmin DSharpmin
BFlatmin EFlatmin ASharpmin Bmin BFlatmin DSharpmin
Bmin DSharpmin EFlatmin ASharpmin BFlatmin Bmin